สล็อต Fun88 เล่นเสียก็ได้เงินคืน 8% สูงสุดถึง 3,000 บาท ต่อครั้ง

Ex-Promotion

หมดห่วงว่าจะไม่มีทุนเพราะเล่นสล็อตเสีย หากคุณเล่นที่นี่! สล็อต Fun88 ถึงแม้ว่าคุณจะหมุนสล็อตเสีย คุณก็ยังได้รับเงินคืน 8% สูงสุดถึง 3,000 บาท ต่อครั้ง (ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อวัน) และทำยอดเงินหมุนเวียนเพียง 8 เท่า ในบัญชีเกมส์สล็อต เพื่อทำการปลดล็อคโบนัสนี้ (สามารถขอรับได้หลายครั้งต่อวัน)

หมนุสล็อตได้เงินคืนต้องที่ สล็อต Fun88 เท่านั้น!

สล็อต Fun88

สมัครรับโบนัสนี้

เงื่อนไขการรับโบนัส

 1. โปรโมชั่นนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 (00.00 น. ตามเวลาเว็บไซต์) ถึง 31 ตุลาคม 2560 (23.59 น.ตามเวลาเว็บไซต์) โปรโมชั่นนี้เปิดสำหรับสมาชิกที่ใช้สกุลเงินไทยบาทเท่านั้น

 2. สมาชิกต้องทำตามเงื่อนไขการขอรับโบนัสช่วยเหลือดังนี้:• เกมส์สล็อตใน IM คาสิโน และ เกมส์สล็อต Fun88 เท่านั้น• ยอดเงินคงเหลือในบัญชี IM คาสิโน + เกมส์สล็อต = น้อยกว่า 5 บาท• ยอดเงินเสียสุทธิขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 2,500 บาท• ยอดเงินฝาก – ยอดเงินถอน = ไม่น้อยกว่า 2,500 บาท • ยอดเงินโอนเข้า – ยอดเงินโอนออก ในบัญชี IM คาสิโน และ เกมส์สล็อต = ไม่น้อยกว่า 2,500 บาทหมายเหตุ: ทางเราจะนำยอดเงินเสียสุทธิ หรือ ยอดเงินโอน ยอดใดยอดหนึ่งที่มีจำนวนน้อยกว่ามาคำนวณในการให้โบนัสช่วยเหลือระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนหน้า 24 ชั่วโมง เมื่อสมาชิกทำการขอรับ หรือ การขอรับครั้งล่าสุดประสบผลสําเร็จ

 3. สมาชิกจะได้รับโบนัสช่วยเหลือ 8% จากยอดเงินเสียสุทธิก่อนหน้า 24 ชั่วโมง

 4. สมาชิกสามารถขอรับได้สูงสุด 3,000 บาท ต่อครั้ง

 5. สมาชิกสามารถขอรับได้สูงสุด 5,000 บาท ต่อวัน

 6. สมาชิกสามารถขอรับได้โดยคลิกที่ “โบนัสช่วยเหลือ” ซึ่งอยู่ด้านขวาของหน้าเกมส์สล็อต หรือ จากตัวเลือกรายการในหัวข้อ “ธนาคาร” ที่แถบด้านบน

 7. เงินโบนัสช่วยเหลือจะปรับเข้าสู่บัญชีเกมส์สล็อตภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากการขอรับโบนัสสำเร็จ ซึ่งยอดเงินโบนัสในเกมส์สล็อต จะถูกล็อคในการโอนเงิน จนกระทั่งสมาชิกได้ทำตามเงื่อนไขเพื่อปลดล็อคเงินโบนัส

 8. เมื่อสมาชิกได้รับเงินโบนัสช่วยเหลือ สมาชิกต้องทำยอดเงินหมุนเวียน 8 เท่า ในบัญชีเกมส์สล็อต เพื่อทำการปลดล็อคเงินโบนัส ในกรณีที่สมาชิกมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเกมส์สล็อต ไม่มากกว่า 5 บาท จำนวนเงินโบนัสช่วยเหลือจะทำการปลดล็อคโดยอัตโนมัติหมายเหตุ: สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าสู่ บัญชีเกมส์สล็อต ในช่วงเวลาของการทำยอดเงินหมุนเวียน แต่ยอดเงินโอนเข้าจะถูกล็อคเช่นกัน

 9. โบนัสช่วยเหลือสามารถขอรับได้หลายครั้งต่อวัน เมื่อสมาชิกสามารถทำตามเงื่อนไข และ ข้อตกลงตามที่ระบุไว้ทั้งหมด

 10. เมื่อสมาชิกทำการขอรับสำเร็จแล้ว โบนัสแรกเข้า และ โบนัสเงินเพิ่มทั้งหมดที่มีสถานะ กำลังดำเนินการ ล็อค และ ปล่อยเงิน ใน IM คาสิโน และ เกมส์สล็อต จะถูกยกเลิกทั้งหมด ยกเว้นสถานะที่ได้รับโบนัสไปแล้วจะไม่ถูกยกเลิกเงินโบนัสหมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบสถานะโบนัสสำหรับเกมส์สล็อต และ IM คาสิโน ของสมาชิก ก่อนทำการขอรับโบนัสช่วยเหลือ ซึ่งทาง Fun88 จะขอปฏิเสธในการรับผิดชอบใดๆ สำหรับการถูกยกเลิกโบนัสของสมาชิก

 11. ยอดหมุนเวียนที่เกมส์โต๊ะ , เกมส์การ์ดในเกมส์สล็อต และเกมส์สล็อต Fu Fish จะไม่นำมานับรวม